Kompleksowy audyt regulaminu sklepu lub serwisu internetowego. Sprawdzamy również umowy

Czym są klauzule niedozwolone

Czym są klauzule niedozwolone

By on Lip 13, 2013 in Blog o audytach | 0 comments

W przepisach cywilnych obowiązujących w naszym kraju istnieje zasada prawa wedle której istnieje tak zwana swoboda umów, czyli kontrahenci mogą ustalić warunki umowy wedle swojej woli. Bardzo często się zdarza, że ta swoboda jest mylnie interpretowana, czego efektem jest pojawianie się w umowach zapisów, które są niekorzystne dla jednej ze stron umowy. Są to tak zwane klauzule niedozwolone.

Z taką sytuacją spotykamy się na co dzień, a za przykład należy podać umowy z bankami, operatorami telekomunikacyjnymi czy ubezpieczalniami, a także regulaminy sklepu internetowego. Wyżej wymienione podmioty nakazują zazwyczaj swoim klientom podpisanie tak skonstruowanych umów, czy korzystanie z tak określonych wzorców i regulaminów, nie dając możliwości negocjowania niekorzystnych lub nieodpowiednich dla nich warunków.

Co to jest klauzula niedozwolona

Klauzula niedozwolona, zwana także klauzulą abuzywną, to takie postanowienie zawarte w umowie, które nie zostało uzgodnione w sposób zindywidualizowany z klientem (klient nie miał rzeczywistego wpływu na jego kształt), a jednocześnie kształtuje jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszając jego interesy. Dodajmy jednak, że o tej instytucji możemy mówić jedynie w sytuacji, gdy klientem jest konsument (o klauzula niedozwolonych nie możemy mówić w stosunkach między przedsiębiorcami albo osobami prywatnymi).

Zgodnie z brzmieniem artykułu art. 385[1] par. 1 Kodeksu cywilnego niedozwolona klauzula umowna nie może dotyczyć głównego świadczenie zawartej między stronami umowy (np. cena, wynagrodzenie), a tylko świadczeń pobocznych lub pobocznych regulacji. Ostatecznie jednak klauzula niedozwolona wpływa niekorzystnie na prawa i obowiązki konsumenta.

Przykłady klauzul niedozwolonych

Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzi i aktualizuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rejestr powstaje na podstawie wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Katalog klauzul jest otwarty i ciągle się powiększa, średnio 2013 roku przybywa 5 nowych klauzul niedozwolonych dziennie.

Do najczęściej spotykanych klauzul niedozwolonych należą:

  • uprawnienie przedsiębiorcy do jednostronnej zmiany umowy; (wpis 756 ,2006)
  • uniemożliwienie rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy czy rozwiązanie umowy przez klienta; (wpis 344, 1 mar 05)
  • umożliwienie rozwiązania, odstąpienia lub rozwiązania pod warunkiem zapłaty określonej kary; (wpis 15, 15 paź 02)
  • wprowadzenie do umowy gorszych niż przydaje ustawa warunków gwarancji; (wpis 3100, 8 maj 12)
  • upoważnienie przedsiębiorcy do zmiany regulaminu świadczenia usług lub umowy z nim związanej bez poinformowania klienta; (wpis 3434, 31 lip 12)
  • pobieranie wyimaginowanych i bezpodstawnych opłat (np. „za rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji w kwocie 20,00 zł”) (wpis 28 29 lis 02)
  • brak możliwości rezygnacji z umowy przez zamawiającego usługi pod groźbą niezwrócenia przedpłaty gwarancyjnej; (wpis 39, 30 cze 03)
  • jednostronne ustalenie rozwiązywania sporów przez sąd powszechny o właściwości terenowej dogodnej dla przedsiębiorcy; (wpis 77 14 się 03)
  • wzrost cen usługi, która ma zostać zrealizowana w przyszłości w przypadku wzrostu kursu walut; (wpis 82 5 sty 04)
  • zapłaty pośrednikowi nieruchomości kary umownej za podpisanie umowy z podmiotami wskazanymi przez pośrednika a bez jego udziału; ( wpis 110, 20 się 04)

Audyt regulaminu – lepiej zapobiegać

Regulamin, który jest aktualny oraz dostosowany do zmieniających się nieustannie warunków społeczno-gospodarczych świadczy o tym, że przedsiębiorca dba o interesy swoje, jak i swoich klientów. Brak klauzul niedozwolonych i wypełnienie obowiązków informacyjnych to gwarancja dla sprzedawcy uniknięcia kosztownych postępowań przed SOKiK oraz UOKiK. Dlatego też tak ważne jest przeprowadzanie regularnego audytu regulaminu lub umowy pod kątem klauzul niedozwolonych.

Dla naszych czytelników przygotowaliśmy bezpłatny wstępny audyt regulaminu (kliknij).

4.67 avg. rating (94% score) - 3 votes

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *