Kompleksowy audyt regulaminu sklepu lub serwisu internetowego. Sprawdzamy również umowy

Na czym polega audyt

W ramach Audito.pl przeprowadzamy następujące rodzaje audytów prawnych: audyt regulaminu sklepu lub serwisu internetowego, audyt umowy (np. umowy pośrednictwa, czy też umowy z bankiem lub deweloperem) oraz kompleksowy audyt prawny sklepu internetowego.

Przed przeprowadzeniem audyt właściwego zalecamy naszym Klientom skorzystanie z bezpłatnego audytu wstępnego, w ramach którego odpowiadamy Klientowi bezpłatnie i niezobowiązująco, czy potrzebne będzie przeprowadzenie audytu właściwego oraz ile będzie to kosztować.

Audyt regulaminu sklepu lub serwisu internetowego polega na sprawdzeniu regulaminu pod kątem klauzul niedozwolonych i to zarówno tych wpisanych już do rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK, jak i potencjalnych innych, co do których zachodzi ryzyko uznania ich za niedozwolone. W ramach audytu wskazujemy również braki informacyjne, które powinny być zawarte w danym regulaminie (np. wynikające z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Audyt umowy polega przede wszystkim na sprawdzeniu umowy pod kątem występowania w niej klauzul niedozwolonych. Wskazujemy tutaj Klientowi klauzule już wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK oraz postanowienia umowy, które niosą ze sobą ryzyko uznania ich za niedozwolone. Na życzenie Klienta możemy umowę sprawdzić także pod kątem biznesowym, tj. ewentualnych zagrożeń związanych z jej podpisaniem (np. kwestie kar umownych, czy ograniczenia w zakresie licencji).

Kompleksowy audyt sklepu internetowego to usługa sprawdzenia sklepu internetowego pod kątem prawnym. Sprawdzamy tutaj nie tylko regulamin, ale także zakładki informacyjny i procedury składania zamówienia, czy też zakładania konta. Przeprowadzamy również testowy zakup i wskazujemy Klientowi ewentualne nieścisłości między zapisami regulaminu, a informacjami zawartymi na stronie sklepu, czy też w mailach sprzedażowych.