Kompleksowy audyt regulaminu sklepu lub serwisu internetowego. Sprawdzamy również umowy

Posts Tagged "darmowy audyt regulamnu"

Czas + klauzule niedozwolone = audyt regulaminu

Czas + klauzule niedozwolone = audyt regulaminu

By on wrz 6, 2013 in Blog o audytach | 0 komentarzy

Tytuł niniejszego wpisu to jednocześnie przypomnienie dla wszystkich przedsiębiorców, że niezmierne ważne jest regularne i systematyczne audytowanie swojego regulaminu pod kątem klauzul niedozwolonych. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Prezesa UOKiK co raz bardziej przypomina ogromny wieżowiec, który co istotne co raz szybciej pnie się w górę (jak wynika z badań przeprowadzonych przez serwis KlauzuleNiedozwolone.pl to już blisko 5 nowych klauzul niedozwolonych dziennie od początku tego roku). Klauzule niedozwolone to powód do strachu? W pewnym sensie tak, ale przedsiębiorca powinien je traktować nieco jak konkurenta, z którym trzeba utrzymywać stosunki i być w ciągłym kontakcie. W ten sposób przedsiębiorca nigdy nie da się zaskoczyć i zawsze wyprzedzi jego kolejny ruch. Pamiętajmy, że nie ma zamkniętej listy klauzul niedozwolonych. To czy dany zapis jest niedozwolony wynika z ogólnej definicji klauzul niedozwolonych, a tutaj muszą być spełnione dwie przesłanki: 1) sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz 2) rażące naruszenie interesów konsumentów. Dodajmy, że obie przesłanki muszą być spełnione łącznie – dopiero wtedy możemy mówić o klauzuli niedozwolonej. Audyt regulaminu to lek na całe zło? Każdy dobry lekarz powie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Systematycznie przeprowadzany audyt regulaminu to właśnie profilaktyka, która jeżeli będzie dobrze stosowana to pozwoli uniknąć dalszych skutków w postaci ryzyka posiadania klauzul niedozwolonych i pozwu za ich stosowanie. Reasumując – dobry regulamin, to regulamin bezpieczny i dopasowany do konkretnego biznesu, ale także pozbawiony klauzul niedozwolonych i poddany regularnemu...

Czytaj dalej
Kiedy warto przeprowadzić audyt regulaminu sklepu internetowego

Kiedy warto przeprowadzić audyt regulaminu sklepu internetowego

By on cze 21, 2013 in Blog o audytach | 0 komentarzy

W tym wpisie odpowiemy kiedy warto przeprowadzić audyt regulaminu sklepu internetowego. Przy odpowiedzi na tak postawione pytania trzeba przede wszystkim wskazać dwa główne czynnik, które powinniśmy wziąć pod uwagę przy ocenie częstotliwości przeprowadzania audytu regulaminu sklepu internetowego. Mamy tutaj na myśli zmiany prawa oraz aktualizacje rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Pomijam w tym miejscu zmiany wprowadzane w samym sklepie, gdyż naturalną rzeczą w takim wypadku jest dokonywania również odpowiednich zmian w regulaminie sklepu internetowego. Zmiany prawa dotyczące regulaminu sklepu internetowego Dla regulaminu sklepu internetowego najważniejszych jest kilka aktów prawnych, które wymienimy powyżej. Prowadząc sklep internetowy powinniśmy w miarę na bieżąco śledzić zmiany dotyczące tych ustaw, gdyż może to mieć również znaczenie dla regulaminu naszego sklepu internetowego. Akty podstawowe dla regulaminu sklepu internetowego to: Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz.u. nr 16, poz. 93 ze zm.) Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (dz.u. nr 22, poz. 271 ze zm.) Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (dz.u. nr 141, poz. 1176 ze zm.) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (dz.u. nr 133, poz. 883 ze zm.) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (dz.u. nr 173, poz. 1807 ze zm.) Ustawy wymienione pod numerem 2 i 3 powinniśmy szczególnie pilnie obserwować, gdyż w niedługim czasie (najpóźniej do połowy przyszłego roku) zostaną one uchylone i zastąpione nową ustawą o prawach konsumentów. Natomiast kwestie dotyczące reklamacji składanej przez klientów zostaną przeniesione do kodeksu cywilnego. Z naszej strony zalecamy regularny przegląd zmian w powyższych ustawa z częstotliwością co najmniej 2-3 miesięcy. Klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu internetowego Jednym z istotniejszych zagrożeń dla sklepu internetowego jest posiadanie w nim klauzul niedozwolonych. Szczególnie niebezpieczne jest posiadanie klauzuli niedozwolonej wpisanej już do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezes UOKiK – tutaj obok ryzyka pozwu o stosowanie klauzuli niedozwolonej możemy się również narazić na wymierzenie przez UOKiK kary finansowej w wysokości do 10 % naszych przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy. Rejestr klauzul niedozwolonych jest dość mocno rozbudowany – na dzień dzisiejszy posiada już blisko 5000 wpisów. W...

Czytaj dalej