Kompleksowy audyt regulaminu sklepu lub serwisu internetowego. Sprawdzamy również umowy

Posts Tagged "czym jest rodo"

Co to jest RODO? Co nasz czeka w maju 2018 roku

Co to jest RODO? Co nasz czeka w maju 2018 roku

By on lut 24, 2018 in Blog o audytach | 0 komentarzy

RODO, czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to spora zmiana w zakresie ochrony danych osobowych. Już 25 maja w życie i niejako dokona małej rewolucji na tym polu. Dlaczego? I co tak naprawdę zmieni? Administratora Bezpieczeństwa Informacji, czyli ABI zastąpi Inspektor Ochrony Danych Osobowych, czyli IODO, którego powołanie w przeciwieństwie do ABI nie będzie dobrowolne, a obowiązkowe; Od teraz podejście do ochrony danych osobowych ma stać się proaktywne, tzn. musi być uwzględnione już na etapie projektowania usług, czy produktów. Ma się stać standardem dla wszystkich podmiotów, które dane te przetwarzają; Podmioty przetwarzające dane muszą stale oceniać ryzyka wynikające z całego procesu, a w wypadkach szczególnych ocenie podlegać będą także jego skutki; Korzystne zmiany dla grup kapitałowych – będąc współadministratorami danych mogą oni wspólnie planować i wdrażać działania na rzecz ochrony danych osobowych – będzie mógł być powołany wspólny IODO, a dzięki temu, że RODO ujednolica prawo związane z ochroną danych osobowych na terenie całej UE to w przypadku, gdy grupa kapitałowa łączy ze sobą spółki z wielu krajów to formalności mogą być załatwiane w dowolnym miejscu; Powstanie instytucja procesora – podmiotu, który w imieniu administratora danych przetwarzać będzie dane; Pojawią się także kary dla tych, którzy do zasad RODO się nie dostosują – straszy się sumami rzędu 20-stu milionów euro, czy 4-oma % średniego obrotu z poprzedniego roku, ale oczywiście wszystko będzie dostosowane do wielkości przedsiębiorstwa i skali wykroczeń; Jeżeli dojdzie do jakichś naruszeń, tudzież zagrożeń wobec procesu przetwarzania danych trzeba zgłosić to do GIODO w ciągu 72-óch godzin. RODO zwiększa także prawa obywateli – mają mieć oni możliwość dowiedzenia się, jak przetwarzane są ich dane, przeniesienia ich do innego podmiotu lub nawet prawo do bycia zapomnianym; Poszerza się katalog danych wrażliwych – pojawią się tam dane genetyczne oraz biometryczne; Ograniczenia procesu profilowania – od teraz działania takie wymagają zgody klienta, bez niej proceder ten nie będzie możliwy; Formularze zgód zostaną rozszerzone o dodatkowe informacje, takie jak: prawo do przeniesienia danych, czas przechowywania, plany przekazania ich do podmiotów trzecich.   RODO niesie ze sobą wiele zmian, na które wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe w celach innych niż domowe, czy osobiste muszą być gotowe. Będzie to niemała rewolucja, gdyż nie dojdzie do żadnego okresu przejściowego i wszystkie modyfikacje wchodzą...

Czytaj dalej