Kompleksowy audyt regulaminu sklepu lub serwisu internetowego. Sprawdzamy również umowy

Jak przeprowadzić audyt regulaminu sklepu lub serwisu internetowego

Jak przeprowadzić audyt regulaminu sklepu lub serwisu internetowego

By on Maj 25, 2013 in Blog o audytach | 0 comments

Regulamin jest pewnym zbiorem zasad postępowania, mających z reguły kształt przepisu prawnego, które w istotny sposób regulują funkcjonowanie określonego sklepu, czy serwisu internetowego. Postanowienia regulaminu mogą nakładać zarówno na przedsiębiorcę, jak i na jego klienta obowiązki, przyznawać uprawnienia lub być tylko informacją określającą procedury postępowania.

Dlaczego warto na bieżąco przeprowadzać audyt regulaminu

Wraz z rozwojem rynku wirtualnego, sporo liczba przedsiębiorstw przenosi swoją aktywność do Internetu, świadcząc usługi drogą elektroniczną,co jest równoznaczne z obowiązkiem posiadania regulaminu, który nakładają obowiązujące przepisy prawne. W związku ze zmianami, jakie następują w prawie oraz stosunkach gospodarczych w danym miejscu i czasie, należy na bieżąco przeprowadzać audyt regulaminu w celu dostosowania go do aktualnych potrzeb i uniknięcia klauzul niedozwolonych.

Posiadanie nieprawidłowego regulaminu, może doprowadzić do negatywnych konsekwencji prawnych, chociażby ze strony Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, który może uznać, że regulamin nie dostosowany do wymogów, jakie nakładają przepisy prawne stanowi praktykę, która narusza interesy konsumentów. W takim wypadku przedsiębiorca może liczyć się z wysoką karą pieniężną oraz utratą wiarygodności w oczach klientów. Ponadto przedsiębiorca posiadający regulamin z klauzulami niedozwolony powinien się liczyć z poniesieniem kosztów związanych z postępowaniami o uznanie postanowień regulaminu za klauzule niedozwolone (średni koszt 1000-1500 zł za jedno postępowanie). Dodajmy, że częstą praktyką stosowaną przez różnego rodzaju stowarzyszenia, ale i co raz częściej osoby fizyczne organizowane przez fachowych pełnomocników jest wytaczaniu kilku, a nawet i kilkunastu powództw dotyczących tego samego regulaminu, czy tez umowy. W tym momencie koszty postępowania podane wyżej należy pomnożyć razy ilość prowadzonych spraw.

Jakie akty prawne bierzemy pod uwagę przy przeprowadzaniu audytu regulaminu

Regulamin nie istnieje w próżni – powinien on uwzględniać szereg przepisów ustaw, które nakładają na przedsiębiorcę obowiązki zamieszczenia określonych informacji, czy regulacji. Ponadto sam sposób zamieszczenia tych postanowień w regulaminie jest również określony przez przepisy prawa, a błędne ich sformułowanie wiąże się m.in. z ryzykiem posiadania klauzul niedozwolonych.

Poniżej wymieniamy najczęstsze ustawy, które mają wpływ na regulamin sklepu, czy serwisu internetowego i które powinno się mieć na uwadze przy przeprowadzaniu audytu:

  • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  • ustawa Kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  • ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.)
  • ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
  • ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (ustawa z dnia 2 marca 2000 r., Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.

Powyżej wskazane ustawy to lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce przeprowadzić prawidłowy audyt regulaminu sklepu, czy serwisu internetowego.

Sprawdzajmy swoje regulaminy

Regulamin, który jest aktualny oraz dostosowany do zmieniających się nieustannie warunków społeczno-gospodarczych świadczy o tym, że przedsiębiorca dba o interesy swoje, jak i swoich klientów. Brak klauzul niedozwolonych i wypełnienie obowiązków informacyjnych to gwarancja dla sprzedawcy uniknięcia kosztownych postępowań przed SOKiK oraz UOKiK.

Skorzystaj już teraz z darmowego audytu wstępnego regulaminu (kliknij).

4.50 avg. rating (92% score) - 2 votes

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *