Kompleksowy audyt regulaminu sklepu lub serwisu internetowego. Sprawdzamy również umowy

Posts Tagged "porady odnośnie klauzul niedozwolonych"

Kiedy warto przeprowadzić audyt regulaminu sklepu internetowego

Kiedy warto przeprowadzić audyt regulaminu sklepu internetowego

By on cze 21, 2013 in Blog o audytach | 0 komentarzy

W tym wpisie odpowiemy kiedy warto przeprowadzić audyt regulaminu sklepu internetowego. Przy odpowiedzi na tak postawione pytania trzeba przede wszystkim wskazać dwa główne czynnik, które powinniśmy wziąć pod uwagę przy ocenie częstotliwości przeprowadzania audytu regulaminu sklepu internetowego. Mamy tutaj na myśli zmiany prawa oraz aktualizacje rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Pomijam w tym miejscu zmiany wprowadzane w samym sklepie, gdyż naturalną rzeczą w takim wypadku jest dokonywania również odpowiednich zmian w regulaminie sklepu internetowego. Zmiany prawa dotyczące regulaminu sklepu internetowego Dla regulaminu sklepu internetowego najważniejszych jest kilka aktów prawnych, które wymienimy powyżej. Prowadząc sklep internetowy powinniśmy w miarę na bieżąco śledzić zmiany dotyczące tych ustaw, gdyż może to mieć również znaczenie dla regulaminu naszego sklepu internetowego. Akty podstawowe dla regulaminu sklepu internetowego to: Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz.u. nr 16, poz. 93 ze zm.) Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (dz.u. nr 22, poz. 271 ze zm.) Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (dz.u. nr 141, poz. 1176 ze zm.) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (dz.u. nr 133, poz. 883 ze zm.) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (dz.u. nr 173, poz. 1807 ze zm.) Ustawy wymienione pod numerem 2 i 3 powinniśmy szczególnie pilnie obserwować, gdyż w niedługim czasie (najpóźniej do połowy przyszłego roku) zostaną one uchylone i zastąpione nową ustawą o prawach konsumentów. Natomiast kwestie dotyczące reklamacji składanej przez klientów zostaną przeniesione do kodeksu cywilnego. Z naszej strony zalecamy regularny przegląd zmian w powyższych ustawa z częstotliwością co najmniej 2-3 miesięcy. Klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu internetowego Jednym z istotniejszych zagrożeń dla sklepu internetowego jest posiadanie w nim klauzul niedozwolonych. Szczególnie niebezpieczne jest posiadanie klauzuli niedozwolonej wpisanej już do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezes UOKiK – tutaj obok ryzyka pozwu o stosowanie klauzuli niedozwolonej możemy się również narazić na wymierzenie przez UOKiK kary finansowej w wysokości do 10 % naszych przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy. Rejestr klauzul niedozwolonych jest dość mocno rozbudowany – na dzień dzisiejszy posiada już blisko 5000 wpisów. W...

Czytaj dalej
Jak przeprowadzić audyt regulaminu sklepu lub serwisu internetowego

Jak przeprowadzić audyt regulaminu sklepu lub serwisu internetowego

By on maj 25, 2013 in Blog o audytach | 0 komentarzy

Regulamin jest pewnym zbiorem zasad postępowania, mających z reguły kształt przepisu prawnego, które w istotny sposób regulują funkcjonowanie określonego sklepu, czy serwisu internetowego. Postanowienia regulaminu mogą nakładać zarówno na przedsiębiorcę, jak i na jego klienta obowiązki, przyznawać uprawnienia lub być tylko informacją określającą procedury postępowania. Dlaczego warto na bieżąco przeprowadzać audyt regulaminu Wraz z rozwojem rynku wirtualnego, sporo liczba przedsiębiorstw przenosi swoją aktywność do Internetu, świadcząc usługi drogą elektroniczną,co jest równoznaczne z obowiązkiem posiadania regulaminu, który nakładają obowiązujące przepisy prawne. W związku ze zmianami, jakie następują w prawie oraz stosunkach gospodarczych w danym miejscu i czasie, należy na bieżąco przeprowadzać audyt regulaminu w celu dostosowania go do aktualnych potrzeb i uniknięcia klauzul niedozwolonych. Posiadanie nieprawidłowego regulaminu, może doprowadzić do negatywnych konsekwencji prawnych, chociażby ze strony Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, który może uznać, że regulamin nie dostosowany do wymogów, jakie nakładają przepisy prawne stanowi praktykę, która narusza interesy konsumentów. W takim wypadku przedsiębiorca może liczyć się z wysoką karą pieniężną oraz utratą wiarygodności w oczach klientów. Ponadto przedsiębiorca posiadający regulamin z klauzulami niedozwolony powinien się liczyć z poniesieniem kosztów związanych z postępowaniami o uznanie postanowień regulaminu za klauzule niedozwolone (średni koszt 1000-1500 zł za jedno postępowanie). Dodajmy, że częstą praktyką stosowaną przez różnego rodzaju stowarzyszenia, ale i co raz częściej osoby fizyczne organizowane przez fachowych pełnomocników jest wytaczaniu kilku, a nawet i kilkunastu powództw dotyczących tego samego regulaminu, czy tez umowy. W tym momencie koszty postępowania podane wyżej należy pomnożyć razy ilość prowadzonych spraw. Jakie akty prawne bierzemy pod uwagę przy przeprowadzaniu audytu regulaminu Regulamin nie istnieje w próżni – powinien on uwzględniać szereg przepisów ustaw, które nakładają na przedsiębiorcę obowiązki zamieszczenia określonych informacji, czy regulacji. Ponadto sam sposób zamieszczenia tych postanowień w regulaminie jest również określony przez przepisy prawa, a błędne ich sformułowanie wiąże się m.in. z ryzykiem posiadania klauzul niedozwolonych. Poniżej wymieniamy najczęstsze ustawy, które mają wpływ na regulamin sklepu, czy serwisu internetowego i które powinno się mieć na uwadze przy przeprowadzaniu audytu: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) ustawa Kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa o ochronie...

Czytaj dalej

By on maj 25, 2013 in | 0 komentarzy

Nadal zastanawiasz się dlaczego warto skorzystać z naszego audytu? Jesteś przedsiębiorcą, więc odpowiemy Tobie również pytaniem. Co się bardziej opłaca – przeprowadzenie audytu za kilkaset złotych, czy poniesienie kosztów związanych z postępowaniami o uznanie postanowień regulaminu za klauzule niedozwolone (średni koszt 1000-1500 zł za jedno postępowanie) lub postępowaniem przed UOKiK w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów (ryzyko kary finansowej do 10 % przychodów za poprzedni rok finansowy)? Dodajmy, że częstą praktyką stosowaną przez różnego rodzaju stowarzyszenia, ale i co raz częściej osoby fizyczne organizowane przez fachowych pełnomocników jest wytaczaniu kilku, a nawet i kilkunastu powództw dotyczących tego samego regulaminu, czy tez umowy. W tym momencie koszty postępowania podane wyżej należy pomnożyć razy ilość prowadzonych spraw. Zakładając mało optymistyczny scenariusz taka potyczka może się skończyć dla niejednego przedsiębiorcy poważnym nadszarpnięciem płynności finansowym, a nawet przyczyną zamknięcia biznesu. Innym argumentem może być dla Ciebie etykieta przedsiębiorcy nie tylko dobrze znającego prawa konsumenta, ale i przestrzegającego tych praw. Warto spać spokojnie i skupić się na prowadzeniu biznesu bezpiecznego od klauzul niedozwolonych i braków informacyjnych. Mamy nadzieję, że Cię przekonaliśmy – teraz możesz zupełnie spokojnie zamówić bezpłatny audyt...

Czytaj dalej

By on maj 25, 2013 in | 0 komentarzy

Nie ma dwóch takich samych regulaminów, czy umów. Każdy przedsiębiorca ma inne potrzeby. Dlatego też do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i cena naszej usługi jest zawsze dopasowana do Twoich potrzeb oraz uwzględnia ilość naszej pracy potrzebnej do wykonania audytu. Przed przeprowadzeniem audytu właściwego zalecamy naszym Klientom skorzystanie z bezpłatnego audytu wstępnego, w ramach którego odpowiadamy Klientowi bezpłatnie i niezobowiązująco, czy potrzebne będzie przeprowadzenie audytu właściwego oraz ile będzie to kosztować. Przykładowo audyt prostego regulaminu sklepu internetowego (2-3 strony A4) to koszt około 200-300 zł netto. Jeżeli jednak regulamin będzie bardziej rozbudowany np. o kwestie praw autorskich, forum czy też np. regulamin konkursu to cena odpowiednio wzrośnie. W przypadku audytu umów cena uzależniona jest od rodzaju danej umowy, np. cena sprawdzenia podstawowej umowy pośrednictwa biura nieruchomości to koszt 300-400 zł netto. Kompleksowy prawny audyt sklepu internetowego to koszt powyżej 700 zł netto – wynika to przede wszystkim z dużej ilości nakładu pracy, który musimy wykonać aby przeprowadzić dla Ciebie taki audyt. Dostosowujemy się do Twoich potrzeb, dlatego cenę audytu poznasz zawsze przed wykonaniem usługi audytu. Bez Twojej akceptacji pozostanie ona tylko niezobowiązującą...

Czytaj dalej